Суверенітет внутрішній

СУВЕРЕНІТЕТ ВНУТРІШНІЙ – форма відносин народу і держави, влади і політичної системи суспільства, вибір фор-ми правління, що виражає верховенство і повноту державної влади відповідно до всіх інших суб’єктів публічного управління та адміністрування, цільові установки яких можуть як збігатися, так і не збігатися з державними стереотипами. Держава регулює соціальні процеси, приймає відповідні законодавчі документи, наділяє владними повноваженнями певні структури. Зміст С.в. розкривають основні суверенні права на: законодавче регулювання суспільних відносин; запровадження системи державних органів, громадянства, грошової одиниці; стягнення податків і зборів; установлення адміністративно-територіального поділу; розпорядження своєю територією і природними ресурсами; застосування правового примусу; створення збройних сил тощо.

© Абрамов В.І.

Site Footer