Стратегія економічної безпеки

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – законодавчо визначена модель дій держави в економічній системі з метою досягнення поставлених цілей, що визначаються національними інтересами в економічній сфері, пріоритетами розвитку національної економіки та ґрунтуються на необхідності моніторингу та нейтралізації загроз економічній безпеці держави.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer