Стратегія державної кадрової політики

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ – діяльність держави щодо формування, підготовки, розвитку та використання кадрів, зокрема публічної служби; система офіційно визначених цілей, завдань, пріоритетів і принципів діяльності держави з організації та регулювання кадрових процесів і відносин; стратегія держави з формування та раціонального використання кадрового потенціалу суспільства. Метою С.д.к.п. є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими, професійними, патріотично налаштованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави з розвиненою ринковою економікою. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки схвалена Указом Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012.

© Васильєва О.І.

Site Footer