Стратегічні комунікації в публічному управлінні

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ –

1) системні комунікації, зорієнтовані на встановлення довіри до держави (органів публічного управління), довготривалих взаємозв’язків між державою та її внутрішніми і зовнішніми аудиторіями, які допомагають досягти визначених стратегічних цілей;

2) особливі принципи управління комунікаційним процесом, що об’єднують, координують, активізують і використовують ресурси та можливості публічного управління, маркетингу, журналістики, соціології, психології, бізнесу й реклами;

3) скоординоване використання комунікативних можливостей та зусиль державних інституцій, спрямованих на просування національних інтересів, політики та цілей держави через використання узгоджених концепцій, стратегій, доктрин і програм, планів, тем, месиджів і продуктів, поєднанні та синхронізовані з діями всіх елементів національної могутності.

© Сивак Т.В.

Site Footer