Стратегічні комунікації

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ – скоординоване та узгоджене всіма учасниками використання засобів комунікативного впливу держави на тривалий період, які втілюються у формі публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій. Реалізуються в інформаційному, фізичному, віртуально-му просторах із метою досягнення цілей національного рівня і ґрунтуються на врахуванні потреб та реакцій заінтересованих сторін.

© Соловйов С.Г.

Site Footer