Стратегічна поведінка

СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА – діяльність суб’єкта публічного управління, яка визначається (зумовлюється) прийнятою стратегією або стратегічним рішенням. С.п. суб’єкта публічного управління базується на прийнятій стратегії: інші рішення, які приймаються цим суб’єктом, обов’язково узгоджуються зі стратегією (стратегічним рішенням) на певний період часу (часовий період, коли діяльність суб’єкта публічного управління детермінується обраною альтернативою рішень).

© Романюк С.А., Грабовський В.А.

Site Footer