Стратегічна мета публічного управління

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – забезпечення комплексного соціально-економічного й культурного розвитку держави, суспільства та кожної особи. Визначення С.м.п.у. випливає із демократичної сутності публічного управління та доповнюється низкою інших положень. Мета публічного управління формується політичною системою, основу якої становить воля народу. Вона є необхідною складовою перспектив розвитку суспільства – суб’єктивною проекцією об’єктивного стану в майбутнє. Стратегічна мета доповнюється тактичними та оперативними цілями, які структуруються за напрямом управлінського впливу (економічні, соціальні, політичні, духовні тощо), за видами використовуваних засобів (організаційні, інформаційні, роз’яснюючі тощо). До безпосередніх цілей публічного управління відносять також такі, як: надання доступних і якісних адміністративних послуг; створення умов для реалізації громадянами їхніх прав і свобод; залучення громадськості до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань та деякі інші.

© Петровський П.М.

Site Footer