Стиль управління

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ – сукупність соціально зумовлених і закріплених у досвіді способів, форм і методів впливу суб’єкта на об’єкт управління. С.у. задає певні параметри функціонування управлінської системи, зумовлює тип взаємодії між її елементами, формує нормативи діяльності та поведінки людей в управлінському процесі відповідно до об’єктивних закономірностей розвитку суспільства.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer