Сталість результатів проекту місцевого розвитку

СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – здатність продукту та результатів проекту відповідати очікуванням бенефіціарів і забезпечувати мінімізацію ризиків отримання суспільних вигод від проекту в аспектах дії політичних, фінансово-економічних, соціальних та інституціональних факторів середовища проекту після завершення процесів виконання та грантової підтримки проекту.

© Шаров Ю.П.

Site Footer