Сталість процесів розвитку територіальних громад

СТАЛІСТЬ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – здатність процесів життєдіяльності територіальних громад та їх ресурсного потенціалу створювати умови для побудови, підтримки і збереження встановлених параметрів, векторів і напрямів їх позитивного розвитку територіальної спільноти, забезпечення взаємопідтримки і взаєморозвитку учасників процесів, недопущення зниження досягнутих результатів попереднього рівня розвитку і здатності протистояти негативним впливам. Сталість процесів ґрунтується на їх збалансованості й комплексності, виявляється у збереженні оптимальної структури, раціональному плині процесів, позитивних напрямах і темпах розвитку незалежно від впливу на параметри, що створюють і забезпечують умови керованості розвитку всієї сукупності чинників, зовнішніх факторів та їх траєкторій.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer