Співробітництво територіальних громад

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – співпраця з двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених законодавством формах із метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

© Борщ Г.А.

Site Footer