Соціально-психологічний механізм прийняття державно-управлінських рішень

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ – система дій, поведінки та відносин, зумовлених: якостями суб’єкта, щодо прийняття рішення у сфері державного управління в умовах невизначеності та ризиків; характером соціального оточення, яке формує універсальну систему впливів на суб’єктів державного управління; місцем суб’єктів, які приймають рішення в ієрархії системи державної служби; рольовими, стильовими нормативними та корпоративними підходами, що домінують в органах державної влади та регулюють поведінку державних службовців.

© Воронов О.І.

Site Footer