Соціальні цінності українського суспільства

СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – 1) результати або продукти різноманітної діяльності людей, що покликані задовольняти матеріальні або духовні потреби народу; 2) національна і особиста гідність, почуття патріотизму, свободи, волі, справедливості формуються не лише відповідним змістом, формами і засобами виховання, а й з урахуванням етнічних та ментальних особливостей, які задають певні орієнтири поведінки індивіда та суспільства.

© Козаков В.М.

Site Footer