Соціальні цінності

СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ – 1) у широкому сенсі – значущість явищ, предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальної групи, особи;

2) у вузькому сенсі – моральні й естетичні вимоги, вироблені людською культурою, які є продуктами суспільної свідомості, де вищою соціальною цінністю є людське життя, усі інші соціальні цінності (добробут, конституційні цінності, такі як: право на освіту, охорону здоров’я, захист та безпеку життя людини, працю, житло, рівність перед законом тощо) створюються, зберігаються та розвиваються людьми.

© Козаков В.М.

Site Footer