Соціальні відносини

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ – специфічний вид суспільних відносин, який виражає різноманітні зв’язки та взаємодії між соціальними суб’єктами в процесі їх життєдіяльності, урегульовані соціальними нормами в рамках відповідних соціальних інститутів, а також визначає соціальних суб’єктів у суспільному житті та забезпечує їх діяльність у розподілі життєвих благ, задоволенні матеріальних та нематеріальних потреб.

© Карамишев Д.В.

Site Footer