Соціальний розвиток

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК – незворотна спрямована зміна суспільства, яка приводить до виникнення нових суспільних відносин, інститутів, норм і цінностей і характеризується структурними зрушеннями якісного стану об’єкта та трансформацією його елементів та зв’язків.

© Карамишев Д.В.

Site Footer