Сервісно-орієнтована державна політика

СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – цілеспрямований курс дій органів влади та сукупність засобів (механізмів, інструментів, важелів, способів), які реалізуються для створення, забезпечення, функціонування та розвитку сервісної держави. Результатом вироблення С.-о.д.п. є надання управлінських послуг для забезпечення інтересів, прав, потреб як суспільства, так і окремого громадянина.

© Карпенко О.В.

Site Footer