Сервісна концепція держави

СЕРВІСНА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ – якісно новий підхід до розуміння соціального призначення держави, що характеризується специфічною формою організації публічної влади, спрямованою на пріоритетність надання послуг, і передбачає розвиток мережевих форм управлінської взаємодії, прозорість і відкритість діяльності органів публічної влади, чутливість до запитів громадян; розвиток кадрового потенціалу публічного управління; залучення до співпраці неурядових організацій, надання “онлайнових” послуг тощо.

© Колосовська І.І.

Site Footer