Реінжиніринг управлінських процесів

РЕІНЖИНІРИНГ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ – докорінна перебудова (радикальне перепланування, кардинальна реорганізація, переосмислена мотивація та переорієнтація) діяльності органів публічної влади, яка спрямована на здійснення владних повноважень із застосуванням комплексу інноваційних методів, технологічних засобів та комунікації з метою підвищення ефективності й якості прийняття управлінських рішень.

© Карпенко О.В.

Site Footer