Револьверний фонд

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД – фінансовий інструмент, який передбачає поворотне надання коштів на реалізацію певних проектів визначеного напряму діяльності (культури, освіти, енергоефективності та ін.). Позики можуть надаватися на пільгових умовах при виконанні певних критеріїв (наприклад проведення енергетичних аудитів, установлення лічильників, навчання персоналу тощо), утілення яких посилює ефект від кредиту, чи на-віть перевищує його. Р.ф. може фінансувати заходи в межах місцевого бюджету, галузі, організації або структури. Кошти фонду обліковуються на відокремленому банківському рахунку, з якого здійснюється цільове фінансування. Додатково цей рахунок поповнюється зекономленими в результаті проведення заходів коштами.

© Гринчук Н.М.

Site Footer