Публічні дебати

ПУБЛІЧНІ ДЕБАТИ – специфічна форма інтеракції держави та громадянського суспільства у сфері публічної політики, яка являє собою спеціально організований публічний діалог із суспільно значимих проблем, щодо яких у суспільстві існують різні погляди. П.д., як правило, відбуваються перед публікою (глядачі або слухачі можуть перебувати безпосередньо у місці організації та проведення дебатів, або поза межами аудиторії, спостерігаючи за дебатами за допомогою засобів масової комунікації), є автономними від державного контролю, мають чітко регламентований формат та чітко структуровану процедуру обміну думками між учасниками. Головна інтенція учасників П.д. спрямована не на переконання один одного, а на залучення на свій бік публіки, завоювання симпатій та підтримки суспільством своєї точки зору, відповідно вербальні і невербальні засоби використовуються учасниками дебатів виключно для формування у слухачів позитивного враження від власної позиції.

© Рейтерович І.В.

Site Footer