Публічні дані

ПУБЛІЧНІ ДАНІ – публічна інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами інформатизації.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer