Публічний дискурс

ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС – процесуальне, динамічне явище, з домогою якого здійснюється синхронізація породження тексту і його сприйняття, що безпосередньо впливає на розумові процеси, постійно змінюючи і оновлюючи вже наявну базу ментальних репрезентацій. П .д. є процесом і результатом взаємодії із соціумом; реалізується в стратегічному оперуванні ментальними моделями для породження самого тексту; репрезентується і як процес (вербалізована мовно-когнітивна діяльність), і як результат (фіксований текст), а також у цих двох аспектах одночасно; трактується як потужний владний ресурс, за допомогою якого справляється вплив на формування думки адресата, а також здійснюється контроль над думкою адресата.

© Ленда Р.І.

Site Footer