Публічна соціальна політика

ПУБЛІЧНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА – система цілеспрямованої діяльності суб’єктів органів публічного управління, яка ґрунтується на сукупності загальних принципів та принципів публічної діяльності, норм, правил, рішень, дій, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування й розвитку процесів соціального буття, насамперед формування і реалізацію потреб людини та суспільства, забезпечення їх соціальної безпеки. У вузькому розумінні соціальна політика – це цілеспрямована діяльність, що має за мету здійснення соціального захисту, створення умов для формування безпечного соціального середовища людини, забезпечення соціальної безпеки. Соціальна політика в такому аспекті являє собою комплекс заходів щодо створення системи соціальних амортизаторів суспільних, зокрема ринкових ризиків, формування соціальних стандартів із забезпечення соціальної безпеки людини і суспільства. У широкому розумінні соціальна політика – це система інституційних і надінституційних, державних і публічних, громадських, суспільних та особистих, приватних, індивідуальних способів і форм діяльності, спрямованих на соціальний розвиток, створення умов для всебічної самореалізації соціального потенціалу людини, її сутнісних сил.

© Скуратівський В.А.

Site Footer