Публічна особа

ПУБЛІЧНА ОСОБА – особа, яка виконує важливу соціальну функцію, працює у сфері державного управління та місцевого самоврядування, є представником політичної партії чи громадської організації та відома широкій публіці. У європейському законодавстві до П.о. відносять тих осіб, які займають посади в державних інституціях, “використовують державний ресурс, а також усіх тих, хто відіграє певну роль у громадському житті, чи то в галузі політики, економіки, мистецтва, соціальної сфери, спорту чи в будь-якій іншій сфері” (Резолюції 1165 (1998) ПАРЕ). В українському законодавстві цей термін відсутній, а натомість використовуються терміни “службова особа”, “посадова особа”, “офіційна особа” та ін. Тому для визначення статусу П.о. доречно спиратися на зміст терміна “публічна служба”, що включає діяльність досить широкого кола працівників різних служб. Водночас до П.о. відносять учителів, лікарів, журналістів, артистів і працівників інших сфер надання соціальних послуг. Соціальне служіння П.о. означає також те, що вона має бути відкрита громадському контролю, а її сфера приватності частково звужена.

© Петровський П.М.

Site Footer