Публічна культурна політика

ПУБЛІЧНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА – 1) діяльність публічних органів влади з визначення принципів, цілей та пріоритетів у сфері культурного розвитку громад у межах владних повноважень; 2) принципи і цілі культурного розвитку громад, які визначені та погоджені структурами громадянського суспільства; 3) культурна політика, яка опрацьовується та реалізується з урахуванням культурних особливостей певної місцевої громади.

© Овчаренко С.В.

Site Footer