Проектна діяльність органів публічної влади

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ – здійснення керівництвом та працівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування комплексу організаційних, правових, фінансово-економічних, мотиваційних, інформаційно-комунікативних та інших заходів, спрямованих на створення умов для розробки, організації й реалізації проектів галузевого, секторального і територіального розвитку. П.д.о.п.в. забезпечує досягнення поставлених цілей або їх сукупності у визначений період часу шляхом координованого виконання проектними командами взаємопов’язаних дій, раціонального використання наявних та залучення додаткових матеріальних, фінансових, людських та інших ресурсів.

© Мельник Т.О.

Site Footer