Право територіальної громади

ПРАВО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – система встановлених у державі норм щодо реалізації можливостей та інтересів територіальної громади. В Україні це право гарантовано Конституцією України, у ст. 140, якої вказано, що місцеве самоврядування є П.т.г. – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

© Колтун В.С.

Site Footer