Посада публічної служби

ПОСАДА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ –

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу публічної влади з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками, що забезпечують виконання повноважень цих органів. Посада є передумовою оформлення правового статусу публічного службовця.

© Чала-Кукшина О.В.

Site Footer