Посада

ПОСАДА – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Визначення поняття П. охоплює його характеристику з організаційної і правової точок зору. В організаційному аспекті П. характеризується тим, що вона встановлюється державою (компетентним органом), включається в штатний розпис (входить до єдиної номенклатури посад), є первинною одиницею державного органу чи його апарату, за якою закріплюється певне коло повноважень, що визначаються, крім штатного розпису, структурою органу і є досить стабільними. У правовому аспекті П. характеризується повноваженнями, колом прав і обов’язків, які закріплені за посадою. Вони встановлюються нормативно-правовими актами і є частиною прав та обов’язків державного органу.

© Євдокимов В.О.

Site Footer