Політичні мережі

ПОЛІТИЧНІ МЕРЕЖІ – 1) множина організацій і окремих осіб, які мають спільні політичні інтереси та обмінюються інформацією та ресурсами; 2) модель соціальних відносин, формальних та неформальних зв’язків між взаємозалежними акторами, які об’єднуються навколо політичних проблем та/або політичних програм. П.м. формують контекст, у якому відбуваються політичні процеси, і впливають на формування та реалізацію публічної політики.

© Дзюндзюк В.Б.

Site Footer