Політичний розвиток

ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК – 1) багатовимірний процес, під час якого в результаті взаємодії різноманітних політичних сил відбуваються зміни в політичній поведінці, політичній культурі, у самій політичній системі суспільства; 2) підвищення здатності політичної системи постійно й ефективно адаптуватися до нових зразків соціальних цілей та створювати нові інститути, які забезпечують канали взаємодії уряду й народу.

© Зубчик О.А.

Site Footer