Політичний процес

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС –

характеристика політики, її розгортання в часі і просторі у вигляді впорядкованої послідовності одиничних дій і взаємодій політичних суб’єктів (держави, громадянського суспільства, політичних партій, організованих і неорганізованих груп людей, індивідів), які, як правило, створюють і відтворюють політичні інститути в режимі функціонування, роз-витку або занепаду. Публічне управління в П.п. відіграє роль сили, яка інтегрує суспільство через формулювання колективних цілей та прийняття рішень.

© Мамонтова Е.В.

Site Footer