Політичний протест

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ – рішучий вияв негативного ставлення окремої людини чи певної соціальної спільноти до політичної системи в цілому або до політичного режиму чи окремих рішень вищих органів державної влади, суспільно-політичної ситуації, що склалася в державі. П.п., як правило, відбувається у відкрито демонстративних і різноманітних формах: це звернення, заяви, збори, мітинги, пікети, страйки, походи тощо. П.п. може відбуватися в законодавчо ви-значених (тобто легітимних) формах, а може набувати і крайніх екстремістських (тобто нелегітимних) форм. У першому випадку П.п. реалізується через використання законних прав і свобод людини: голосування “проти всіх”, свободи слова, зборів, мітингів, страйків, мирних маршів, демонстрацій, голодування, петиції та ін. У другому П.п. виливається в насильницькі дії, руйнування, погроми, захоплення адміністративних будівель, перекриття доріг, тероризм та інші протиправні акції.

© Пухкал О.Г.

Site Footer