Політичний прогноз

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ – імовірнісна, стохастична за своїм характером, науково обґрунтована думка про перспективи того чи іншого політичного процесу або явища в майбутньому та про альтернативні шляхи і терміни його здійснення.

© Клешня Г.М.

Site Footer