Політичний плюралізм

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ – тип організації політичного життя, що передбачає, з одного боку, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову, а з другого – свободу діяльності великої кількості громадських об’єднань, у тому числі опозиційних, політичних, громадських організацій. Суть П.п. полягає у визначенні множинності думок, поглядів, позицій, які відображають різноманіття інтересів різних груп суспільства. Соціальна цінність плюралізму полягає в тому, що завдяки йому забезпечується здатність до вираження індивідом своєї думки, певна рівність можливостей, толерантність щодо всіх груп у суспільстві.

© Козлов К.І.

Site Footer