Політичний PR

ПОЛІТИЧНИЙ PR – управління комунікативними процесами з метою формування в масовій свідомості образів, суджень, думок, які відповідають меті суб’єкта політичного процесу. У політичній діяльності для визначення заходів, які пов’язані з інформаційним впливом на суспільну свідомість, раніше використовувався термін “пропаганда”.

© Таран Є.І.

Site Footer