Політичне рішення

ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ – процес політичного вибору однієї з альтернатив та визначення завдань для її реалізації. П.р. починається з усвідомлення політичної проблеми і закінчується з її розв’язанням. П.р. є центральним елементом державного управління, оскільки визначає цілі та механізми реалізації інтересів учасників політичних процесів і закріплення в нормативно-правових документах. Будь-яке П.р. приймається суб’єктами політичного процесу для розв’язання проблеми в конкретній політичній ситуації, тому універсальність П.р. часто ставиться під сумнів.

© Яковлева Л.І.

Site Footer