Історичний живопис

Історичний жанр — один з основних жанрів образотворчого мистецтва, присвячений історичним подіям та історичним діячам, соціально значущим явищам в історії суспільства. Звернений в основному до минулого, цей жанр включає також зображення недавніх подій, історичне значення яких визнане сучасниками. Основні види творів історичного жанру — історичні картини, розписи, рельєфи і кругла скульптура, станкова графіка. Історичний жанр часто переплітається з іншими жанрами — побутовим (історико-побутові зображення), портретом (зображення діячів минулого, групові портретно-історичні композиції тощо), пейзажем (історичний пейзаж); особливо тісно з історичним жанром поєднується батальний жанр, що розкриває історичний сенс військових подій. У цьому жанрі часто знаходили художнє вираження драматичні зіткнення історичних сил, погляді на народ як на активну рушійну силу історії, події класової і національно-визвольної боротьби.

Яскравими представниками цього жанру були видатні художники І. Рєпін, В. Суріков та В. Васнецов.

Site Footer