Публічне управління: термінологічний словник

Добір кадрів до публічної служби

ДОБІР КАДРІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ - процес визначення вимог до претендента на конкретну посаду, пошуку й залучення кандидатів, відбору й прийняття працівників на вакантні або такі, що стануть вакантними, посади публічної служби.

© Сурай І.Г.