ГОРИЗОНТАЛЬНА ПОЛІТИКА -

система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій, що вироблена двома і більше суб’єктами одного рівня - державами, регіонами, містами і т.ін.

© Дегтярьова І.О.