ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИКЛИК - наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних відносин, що спрямовані на досягнення власних цілей без урахування інтересів іншої сторони, з усвідомленням можливості заподіяння шкоди таким інтересам.

© Устименко О.В.