Публічне управління: термінологічний словник

Розвиток еліти в державному управлінні

РОЗВИТОК ЕЛІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ - специфічний, прогресивно спрямований, соціально зумовлений процес змін особи - представника еліти в державному управлінні, результатом якого є виникнення якісно нових аксіологічних характеристик особистості та формування нової особистості; при цьому формування та розвиток еліти слід розглядати разом як взаємопов’язані процеси.

© Сурай І.Г.