РИНОК МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ - сукупність емітентів, інвесторів, саморегулівних організацій, професійних учасників ринку та відносин між ними з приводу емісії, обігу та обліку муніципальних боргових зобов’язань. У більш широкому розумінні ринок муніципальних позик - це інститут, що створює та забезпечує обіг фінансових активів, які є постійним джерелом боргового фінансування інвестиційних про-грам та проектів місцевих територіальних колективів.

© Дяченко С.А.