Ринок муніципальних послуг

РИНОК МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ – 1) складова частина сфери обміну в містах, селищах та селах, яка входить до третинного сектору економіки і є провідною у розвинених країнах в епоху постіндустріалізму, організована за законами товарного виробництва й обігу з пріоритетним значенням зворотних зв’язків, які надають необхідну інформацію з попиту, реакції споживачів на ціни, дають змогу за допомогою механізму ринкового чи державного регулювання впливати на технологію і організацію на-дання муніципальних послуг, економічну поведінку їх надавачів і споживачів; 2) сукупність соціально-економічних відносин між органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого само-врядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету і споживачами послуг на їх користь у зв’язку з наданням різноманітних муніципальних послуг.

© Ігнатенко О.С.

Site Footer