Публічне управління: термінологічний словник

Правове регулювання проходження публічної служби

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ - здійснюване державою за допомогою правових засобів унормування вступу, просування та припинення публічної служби, що має юридичне закріплення і охороняється державою.

© Дубенко С.Д.