ПОЛІТИКАН - безпринципний політичний діяч, нерозбірливий у досягненні особистих чи вузькогрупових політичних цілей.

© Кальниш Ю.Г.