Публічне управління: термінологічний словник

Підвищення кваліфікації публічних службовців

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ - навчання з метою оновлення та набуття знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, необхідних для провадження професійної діяльності на публічній службі (державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування).

© Кіцак Т.М.