ПАРТИСИПАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ - вид демократії, який передбачає безпосередню участь членів територіальної громади в управлінні громадою (або: громадян - в управлінні державою), тобто у процесах підготовки, ухвалення управлінських рішень та контролю їх реалізації.

© Букатова Д.М.