Публічне управління: термінологічний словник

Класифікація державно-управлінських нововведень

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НОВОВВЕДЕНЬ -

систематизація державно-управлінських нововведень, їх всебічна характеристика за обраними ознаками для прогнозно-інформаційної підтримки процесу прийняття рішень.

© Попов С.А.